Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing als vervanger van de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Is jouw website er al klaar voor?